.

AKTUÁLNĚ

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti společnosti Martin Velísek , se sídlem Mlýnská 813, 763 02 Zlín 4, IČ: 65796969, zapsané v RŽP: 1020218 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor obecní živ.úřad, č.j. MěÚVMŽ/921/2009/Ja/4 (dále jen „Správce“), aby v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „směrnice EU o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a pro účely komunikace se zákazníkem prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.zlínskysvec.cz. Zpracování těchto údajů je pro plnění  smlouvy a komunikace se zákazníkem/odběratelem nezbytně nutné. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • firma zpracovávající Správci účetnictví

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle směrnice EU o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.